Nieuwsbrief

 In Algemeen, Examens, Voorstellingen

Haarlem, maart 2013

Beste allemaal,

Met deze nieuwsbrief breng ik jullie op de hoogte van belangrijke data in de komende periode. Noteer deze vast goed in je agenda!

CECCHETTI BALLETEXAMENS

Op 15, 16 en 17 april komt Mrs. Cara Drower, examinatrice bij de ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) balletexamens bij ons afnemen. Volgende week wordt het definitieve rooster bekend gemaakt en krijgen alle examenkandidaten een brief mee naar huis met daarin de exacte datum en tijd waarop het examen wordt afgenomen.

VOOREXAMENS

Natuurlijk geven wij de leerlingen de gelegenheid zich extra goed voor te bereiden door met hun eigen groepje te oefenen tijdens het voorexamen. De voorexamens vinden plaats in het weekend van 6 en 7 april. Om de examensituatie op deze generale repetitie zo goed mogelijk na te bootsen, moeten alle examenkandidaten er keurig uitzien en mag er geen publiek aanwezig zijn. De exacte datum en tijd van het voorexamen zal ook volgende week per brief aan de kandidaten worden doorgegeven.

SCHOOLEXAMENS

Bij sommige groepen wordt op zaterdag 20 april het schoolexamen afgenomen. Met dit examen rond je het niveau waaraan je nu werkt af. Je krijgt na het examen een rapport waarop staat wat je allemaal goed hebt gedaan en waar je nog aan moet werken, maar dit is geen officieel document.

De schoolexamens worden afgenomen door Rosemarije Zuidgeest en Marjolijn Mudde. Marjolijn Mudde was oprichtster en eigenaresse van de Haarlemse Balletschool van 1979 tot 1999. Zij heeft in die tijd vele leerlingen opgeleid in het Cecchetti-systeem. De schoolexamens klassiek ballet worden live begeleid door pianiste Brigitte Bovée.

ROOSTERWIJZIGINGEN

Op 15, 16 en 17 april gaan i.v.m. de examens de reguliere lessen die gegeven worden in de Cornelissteeg niet door. Deze lessen zullen worden ingehaald in de eerste week van juli. De lessen die gegeven worden in de Hagestraat gaan wel gewoon door.

Na de balletexamens is er voor de groepen die hebben deelgenomen aan het examen geen les tot maandag 22 april.

FEESTELIJKE AFSLUITING DANSJAAR

Natuurlijk sluiten we het jaar weer af met feestelijke voorstellingen. Deze voorstellingen vinden dit jaar plaats in de Lichtfabriek op 29 en 30 juni. De indeling van de groepen volgt nog, maar houd deze dagen vast vrij!

VAKANTIES

Tot de zomervakantie zijn er nog de volgende vakanties en feestdagen waarop er geen les is:

Pasen                                 29 maart t/m 1 april

Meivakantie/hemelvaart  29 april t/m 12 mei

Pinksteren                         20 mei

Zomervakantie                  1 juli t/m 1 september

 

LEVENSLIED

In het najaar van 2012 heeft een groep leerlingen meegedaan bij de opnames van de televisieserie Levenslied van de NCRV. Vanaf 8 april is deze serie weer te zien op Nederland 1 De groep grade 4 is te zien in een van de afleveringen (vermoedelijk aflevering 7).

Ten slotte:

LIKE US OP FACEBOOK

De Haarlemse Balletschool is actief op facebook. Op onze facebookpagina vind je berichtjes over klein en groot dansnieuws, zoals leuke berichtjes over de open lessen, de workshop die in de planning zit, balletexamens, zomer-open-lessen en onze voorstellingen. Ook vind je nieuws over voorstellingen die op het moment door gezelschappen gedanst worden in de theaters, muziek die gebruikt wordt in de lessen en films die op een of andere manier invloed hebben op de lessen. Bezoek onze pagina en like us!

Voor nu wens ik alle examenkandidaten veel succes met de voorbereidingen en toi toi toi bij de balletexamens.

Hartelijke groet,

Rosemarije Zuidgeest

Start met typen en klik op Enter om te zoeken