De Haarlemse Balletschool is uniek in Haarlem doordat klassiek ballet wordt gedoceerd volgens het Cecchetti systeem.

Het Cecchetti systeem gaat uit van een methodische lesopbouw zoals in het verleden door balletmeester Enrico Ceccheti werd toegepast. Enrico Cecchetti heeft in de tijd van Les Ballets Russes lesgegeven aan beroemde dansers zoals Anna Pavlova en Vaslav Nijinski.

In de loop der tijd is deze methode geschikt gemaakt voor leerlingen die een of twee keer in de week balletles volgen.

Per niveau bestaat de gelegenheid een examen af te leggen dat door een examinator van de Engelse Cecchetti Society wordt afgenomen. Vele leerlingen van De Haarlemse Balletschool hebben inmiddels met succes aan deze examens deelgenomen en hebben zich op deze manier gericht ontwikkeld. (zie ook: uitleg niveaus klassiek ballet)

Lesgeld, condities en kleding

Start typing and press Enter to search