Betrouwbaarheid

Aan de op deze site aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. De Haarlemse Balletschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haarlemse Balletschool. Bronvermelding van de website is verplicht indien informatie uit deze website wordt geciteerd.

Beeldmateriaal

Foto’s: Alexander Nijholt
Graphics: Debbie Saul
Filmpjes: Marcella Kuiper

Start typing and press Enter to search