Tarieven gelden voor het gehele cursusjaar van 10 maanden. De schoolvakanties zijn bij de vaststelling van de tarieven betrokken. Het inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt € 10,- en wordt bij de betaling van het lesgeld voldaan en is eenmalig.

De eerst gevolgde les is een proefles, bij de daaropvolgende les wordt de inschrijving definitief. De proefles is kosteloos.

De Haarlemse Balletschool heeft Corona maatregelen getroffen ten behoeve van de Covid-19 bestrijding.

Peuters 2½ t/m 4 jr Kleuters 4 & 5 jr
1e les / 30 min € 220,00 1e les / 45 min € 320,00

 

Kinderen 6 t/m 17 jr Volwassenen 18+
1 uur € 370,00 1 uur € 400,00
1¼ uur € 455,00 1¼ uur € 480,00
1½ uur € 530,00 1½ uur € 550,00
2 uur € 560,00 2 uur € 600,00
2¼ uur € 620,00 2¼ uur € 690,00
2½ uur € 705,00 2½ uur € 740,00
2¾ uur € 720,00 2¾ uur € 760,00
3 uur € 740,00 3 uur € 790,00
3¼ uur € 795,00 3¼ uur € 870,00
3½ uur € 860,00 3½ uur €  940,00
3¾ uur € 890,00 3¾ uur €  960,00
4 uur € 920,00 4 uur €  990,00
4¼ uur € 950,00  4 + uur €  200,00
4½  uur € 990,00
4¾ uur € 1.020,00    
5 uur € 1.050,00    
4+ uur € 130,00     

 

DANCEAMBITION PROGRAMMA
DanceAmbition 1 3 uur per week €   705,00
DanceAmbition 2 3 uur per week €   705,00
DanceAmbition 3 3¼ uur per week €   755,00
DanceAmbition 4 3½  uur per week €   815,00
DanceAmbition 5 3½ uur  per week €   815,00
DanceAmbition 6 5¼ uur per week € 1.030,00
STRIPPENKAART
Voor lessen voor volwassenen kan ook een strippenkaart worden gekocht. Een strippenkaart voor 10 lessen kost € 165,00.

* = per extra lesuur en per jaar

CONDITIES 2020/2021

De leerling(e) verbindt zich voor het gehele seizoen. Restitutie van het lesgeld vindt niet plaats. Verzuimde lessen kunnen, indien mogelijk, binnen het seizoen tot een maximum van vier lessen worden ingehaald. De Haarlemse Balletschool behoudt zich het recht voor een reeds vol lesuur nieuwe inschrijvingen naar een ander lesuur te verwijzen of bij een te laag aantal inschrijvingen een les te annuleren.

Let op: leerlingen dienen zich in te schrijven via www.dehaarlemseballetschool.nl/inschrijven.

BETALING VAN LESGELD

  1. Betaling dient te geschieden vóór 1 oktober 2021. Bij latere betaling wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Het lesgeld dient overgemaakt te worden op bankrekeningnr. NL92ABNA0576356220 t.n.v. DHB met vermelding van de naam van de leerling(e) en het lesnummer van de te volgen les(sen).
  3. Indien u in twee termijnen wenst te betalen, dan dient de eerste termijn bij aanvang van het cursusjaar te zijn voldaan. Het tweede termijn dient op 1 januari 2022 in het bezit te zijn van De Haarlemse Balletschool. In verband met administratiekosten, gelieve het eerste termijn met € 5,- te verhogen.
  4. Indien gedurende het seizoen wordt ingeschreven, dient het resterende cursusbedrag inclusief inschrijfgeld overgemaakt te worden op bankrekeningnr. NL92ABNA0576356220
    t.n.v. DHB met vermelding van de naam van de leerling(e) en het lesnummer van de te volgen les(sen).
  5. Bij het sturen van herinneringen zal € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij ingebreke blijven zal een incassobureau worden ingeschakeld.
  6. Indien meerdere personen uit een gezin balletlessen volgen die niet over een eigen inkomstenbron beschikken, dan wordt er een korting van 10 % verleend over het cursusbedrag van maximaal één van de minstbetalenden.
  7. Na aanmelding wordt per email een bevestiging van inschrijving gestuurd met daarin het te betalen lesgeld. De Haarlemse Balletschool is niet verantwoordelijk voor ontvangst van deze mail in de spam- of reclamebox.
  8. Nota’s worden niet gestuurd.

Met de inschrijving geeft de leerling/ouders/verzorgers De Haarlemse Balletschool toestemming om gemaakte filmpjes en/of foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op de website en of Facebook. De Haarlemse Balletschool is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatst beeldmateriaal op websites of Facebook.

Kledingvoorschriften

Start met typen en klik op Enter om te zoeken