NIVEAUS KLASSIEK BALLET

Binnen het Cecchetti-systeem wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus.

Pre-primary en Primary

Voor 5, 6 en 7-jarige leerlingen is het (pre-)primary niveau ontwikkeld. Leerlingen komen in deze periode een keer in de week naar balletles en leren de beginselen van de klassieke ballettechniek. Spelenderwijs raken de kinderen vertrouwd met bewegingen die de basis leggen voor de balletlessen zoals die op latere leeftijd worden gevolgd.

Standaard 1 t/m 6, Senior Certificate 1 en 2

(Voor leerlingen die één keer in de week een balletles volgen)

Voor deze leerlingen zijn binnen de Cecchetti-methode de Standaarden en Senior Certificate 1 en 2 ontwikkeld. Met een training van een keer in de week wordt de muzikaliteit en het dansgevoel van de leerling aangesproken en ontwikkeld. Ook wordt er aandacht besteed aan de klassieke ballettechniek. Eens in de twee jaar worden de Cecchetti-balletexamens of schoolexamens afgenomen. Er wordt dan ook twee jaar naar een niveau toegewerkt (afgewisseld met het voorbereiden van voorstellingen, open lessen, StudioProducties etc). Kinderen vanaf 7 jaar kunnen beginnen met het niveau Standaard 1 en stromen na het examen door naar Standaard 2 etc. Na het doorlopen van de Standaarden kan de leerling verder met de niveau’s Senior Certificate 1 en 2.

Grade 1 t/m 6

(Voor leerlingen die minimaal twee keer in de week een balletles volgen)

Voor deze leerlingen is het technischer Graden-systeem ontwikkeld. Bij een intensieve training worden de technische aspecten van het klassieke ballet eigen gemaakt. Kracht en lijnen komen als het ware in het lijf waardoor de leerling een goede basis krijgt en daar de rest van zijn/haar leven plezier van heeft. Natuurlijk komen de muzikale en dansante ontwikkeling ook veelvuldig aan bod in deze lessen. Bij de Graden wordt eens in de twee jaar het officiële Cecchetti-examen afgenomen. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen beginnen met het niveau Grade 1.

Kinderen die op latere leeftijd beginnen kunnen instromen bij een groep die past bij hun leeftijd en/of niveau en wensen met betrekking tot het aantal keren les per week. Voor de ambitieuze leerling hebben wij tevens het DanceAmbition programma, waarbij er vier keer per week een les gevolgd wordt.

Professionele examens

Na het Grade 6 niveau is het mogelijk om door te stromen naar de professionele Cecchetti-examens. Dit begint met Intermediate Foundation, Gevolgd door Intermediate en Advanced 1 en 2. Dit zijn technisch uitdagende examens waarvoor meerdere keren per week moet worden getraind. Na het behalen van het Intermediate-examen bestaat de mogelijkheid theoretische- en docentenexamens te doen en uiteindelijk docentendiploma’s te halen.

Start typing and press Enter to search